Veteraneninstituut

Sociaal psychologisch onderzoek

Verkennend onderzoek naar de wensen en behoeften van veteranen en een onderzoek naar beleving treinkaartenregeling.

De vraag

Het Veteraneninstituut heeft meermaals onderzoeksvraagstukken die zij niet in het programma van hun vaste onderzoeksmedewerkers gepast krijgen. Hierom is Bureau Drop een aantal keer gevraagd om een onderzoek uit te voeren. In 2009/2010 hebben wij een onderzoek naar de wensen en behoeften van jonge veteranen uitgevoerd en in 2015/2016 een onderzoek naar de beleving van de huidige regelgeving rond treinkaarten.

Onze oplossing

Eerst een korte achtergrond: Bart is na zijn afstuderen werkzaam geweest als junior onderzoeker bij het Kennis- en onderzoekscentrum van het Veteraneninstituut. Hij is daarna altijd bij Defensiegerelateerde werkzaamheden betrokken gebleven. Het contact met zowel het Veteraneninstituut als het keuringscentrum van Defensie is altijd warm gebleven.

Voor het onderzoek naar de wensen en behoeften van jonge veteranen zijn een aantal focusgroepbijeenkomsten georganiseerd en zijn telefonische interviews afgenomen. De resultaten zijn gepresenteerd in een rapport.

Voor het onderzoek naar de beleving (en wensen t.o.v. het behoud of aanpassingen) van de huidige regelgeving rond treinkaartengebruik, is een enquête meegestuurd naar de 60.000 ontvangers van het veteranenblad Checkpoint. Op basis van meer dan 12.000 reacties is een rapport opgesteld.

Het resultaat

We hebben kunnen voldoen aan de vraag van het Veteraneninstituut. Daarbij is het voor ons belangrijk dat de resultaten van de onderzoeken hebben kunnen bijdragen aan weloverwogen besluitvorming rond deze onderwerpen.


Wetenschappelijke nieuwsgierigheid

Wij zijn in de kern onderzoekers. We zijn nieuwsgierig, willen weten hoe de vork in de steel zit en bezitten de wetenschappelijke achtergrond om een gedegen onderzoeksopzet te maken.