Stichting STEM

E-learning met animatievideo's

E-learning met uitleverplatform. Zeven animaties die deelnemers meeneemt om na te denken over de behoeften van mensen in hun laatste levensfase.

De vraag

STEM staat voor ‘sterven op je eigen manier’. Stichting STEM ondersteunt zorgprofessionals om waardevolle ondersteuning te bieden in de laatste levensfase van mensen. Hoe hier het gesprek over aan te gaan? Hoe aan te sluiten bij de behoeften van degene om wie het gaat? Wat dan als zijn of haar behoeften heel anders zijn dan die van jou als professional?

Aan de hand van dit soort vragen biedt Stichting STEM sessies aan zorgprofessionals. Zij merkten dat het praten over de dood en het proces van doodgaan, vaak enige tijd nodig heeft om te landen bij deelnemers. Door een e-learning als voorbereiding te bieden, kunnen deze sneller de diepte ingaan en nog meer toegevoegde waarde hebben. Als Bureau Drop zijn wij gevraagd om deze e-learning te ontwikkelen en hiervoor een uitleverplatform te bieden.


Onze oplossing

De eerste stap in dit proces was goed met elkaar te onderzoeken waar de e-learning in het leerproces van deelnemers zou passen. Het was niet de bedoeling om te vertellen wat te doen of het gevoel te geven dat er een goede en een slechte manier is om met mensen in hun laatste levensfase om te gaan.

Veel meer is het de bedoeling om mensen mee te nemen in een verhaal en hen uit te leggen welke uitdagingen er op dit moment rond sterven in onze maatschappij zijn. Hiervoor bood de verandercirkel van DiClemente en Prochaska (waarmee STEM al veel werkt) goede aanknopingspunten. Ons doel was om met aandacht voor het voorstadium. mensen op dit positie te krijgen waarin ze gaan overwegen hoe zij omgaan met dit onderwerp. In dat opzicht is het doel van e-learning de ruimte te creëren om constructief met het onderwerp aan de slag te kunnen gaan.

Animaties
Gezien het onderwerp leek ons de keuze voor animaties didactisch een verstandige. We kunnen hiermee mensen meenemen in het verhaal, het is visueel en tastbaar, maar het is niet te direct. Het bood ons de ruimte om deelnemers stapsgewijs mee te nemen in het verhaal.

Tussendoor creëerden we momenten waarin de deelnemer kan doorklikken voor verdieping. Ook boden we enkele echte praktijkvideo’s, waardoor het verhaal uit de animaties in één keer heel praktisch en toegepast bleek. Zo ontstond er een mooie mix waarin het onderwerp voor de deelnemers inzichtelijk werd gemaakt.

Bekijk hieronder één van de animaties die we samen met Selli.nl maakten. Deze gaat over het proces.


www.lerenoverstem.info
Voor het uitleverplatform hebben we in samenwerking met ons netwerk een Moodle-omgeving gebouwd met onder andere de ClassicPay-plugin. Zo biedt Stichting STEM haar doelgroep de mogelijkheid om zelfstandig de e-learning aan te schaffen en te maken.


Het resultaat

Wij zijn blij dat we hebben mogen bijdragen aan een instrument dat actief door Stichting STEM wordt ingezet en waarvan zij hoort dat het door haar klanten enorm wordt gewaardeerd. WIj worden er blij van als de trainers van Stichting STEM aangeven dat zij sneller in de sessies tot de kern kunnen komen omdat deelnemers al de e-learning hebben gemaakt.

 

“Samen met Bureau Drop heb ik én goed kunnen sparren én hebben ze mij waardevolle adviezen gegeven én als het – zoals dat gaat met innovatieve producten – even wat minder liep stonden zij altijd klaar om met oplossingen te komen. Over het resultaat zijn mijn klanten erg enthousiast.”

- Bert Buizert, directeur Stichting STEM

Werk jij ook met een moeilijk onderwerp en heb je behoefte om mensen mee te nemen in een verhaal?

Veel meer dan het uitleggen van 'platte' procesinformatie, houden wij van onderwerpen die dieper gaan. Hoe kun je iemand meenemen als het over een onderwerp als doodgaan gaat? Triggert die iets bij jou? Voel je absoluut vrij om eens contact op te nemen.