Kwintes

Didactisch advies

Inventarisatie van alle cursussen die op alle Kwintesvestigingen worden aangeboden en advies over creëren eenheid.

De vraag

De zorg is enorm in beweging. Kwintes merkt dit iedere dag en past haar visie en aanpak hier constant aan aan. Eén van de aandachtsgebieden in 2014 was het in kaart brengen en oplijnen van de cursussen die op verschillende vestigingen aan klanten aangeboden werden. Op basis hiervan en het laagdrempeliger delen van kennis en ervaringen tussen Kwintesmedewerkers, kan kwaliteit beter geborgd worden. Wij kregen de opdracht alle cursussen in kaart te brengen en helder te omschrijven. Op basis van deze inventarisatie konden wij meedenken over het effectief inzetten van dit enorme kapitaal.

Onze oplossing

Soms kom je nergens met slimme oplossingen, maar moet je gewoon het werk uitvoeren! We hebben alle contactpersonen van alle vestigingen en cursussen gesproken. Altijd hebben we gezocht naar het verhaal achter de cursus en waren we nieuwsgierig naar de resultaten. We omschreven de cursussen, maakten samenvattingen en verifieerden dit met betrokkenen. Deze aanpak was persoonlijk en creëerde al ruimte voor mogelijke toekomstige veranderingen. Het materiaal dat wij aanleverden, gebruikte Kwintes voor het digitaal presenteren van het cursusaanbod.

Op basis van onze ervaringen en de verhalen die wij hoorden, konden we hoofdlijnen onderscheiden en onderbouwd advies geven over kansen en mogelijkheden. 

Het resultaat

Kwintes kreeg van ons een heldere lijst met alle aanwezige cursussen en een goed leesbaar rapport over mogelijke kansen en verbeterpunten. We hebben dit met elkaar besproken en gekeken waar onze bevindingen aansloten en waar ze ‘schuurden’. Dit overleg was minstens zo belangrijk. Het lukte om de verbinding te leggen tussen ervaringen van onze opdrachtgevers en inzichten van ons tijdens het traject. 

 

“Ik wil graag kwijt dat ik helemaal blij werd van wat ik las! Mijn complimenten voor het overzichtelijke werk en het overstijgende denken wat ik teruglas in het advies. Hier kunnen we wat mee.”

- Hoofd Zorgontwikkeling en Kwaliteit

Een concreet didactisch vraagstuk?

Wij houden van ons werk en denken graag mee over didactische vraagstukken. Soms heb je het als organisatie nodig, dat je inhuurt om een voortgangsslag te maken. Wij denken graag mee of wij hiervoor de goede partij zijn.