Ideedropper

Online platform voor ideemanagement

Online platform om medewerkers bij organisatievraagstukken te betrekken en zo de innovatiekracht van de organisatie te versterken.

Wat

Ideedropper is een online platform om medewerkers in organisaties op een laagdrempelige wijze bij organisatievraagstukken te betrekken. Hiermee wordt de innovatiekracht van de organisatie versterkt.

Waarom

Bij alles wat we met Bureau Drop doen, ligt onze focus op het betrekken en verantwoordelijk maken van mensen om daarmee organisaties beter en leuker te maken. Met Ideedropper zijn we nadrukkelijk gaan zoeken naar de mogelijkheden van digitale middelen om goede gesprekken en het uitwisselen van ideeën vaker te laten plaatsvinden. Wat ons voor ogen stond was het vinden van synergie tussen online en offline gesprekken.

De Ideedropper

Delen, bespreken, beslissen
Deelnemers in een ideedropper kunnen ideeën delen en bespreken. Door op elkaar te reageren worden ideeën versterkt of verder uitgewerkt. Je kunt in tekst reageren, maar ook simpel ‘liken’. Hiernaast is er een nadrukkelijke push om transparant te laten zien wat er met de ideeën en gesprekken gebeurt. Aangewezen beslissers sluiten ieder idee af met een gemotiveerde beslissing.


Themagewijs aan de slag

Deelnemers worden aan thema’s gekoppeld, waardoor niet iedereen bij alle discussies hoeft aan te haken. Kleine teams kunnen gemakkelijk een omgeving aanmaken waarin zij aan de hand van een specifiek thema ideeën verzamelen.


Ideeënverzamelaar

Met verloop van de tijd ontstaat in de Ideedropper een gemakkelijk te doorzoeken verzameling van ideeën en bijbehorende beslissingen. Zo creëer je overzicht en voorkom je in herhalingen te vervallen.

Lees meer op de website van Ideedropper.


Het resultaat

We zijn trots op de tool die we hebben ontwikkeld en staan achter het concept. Toch is Ideedropper (nog) niet het succes geworden dat we hadden gehoopt. We hebben mooie trajecten doorlopen bij o.a. het UMC, DNB en verschillende politieke partijen. Maar het is ons niet gelukt om een passend verdienmodel te vinden. Daarom hebben we sinds januari 2015 de focus van Ideedropper afgehaald. Organisaties die willen mogen gratis met de huidige tool werken. Graag zouden we nog met klanten die er echt in geloven de ideedropper verder ontwikkelen.

Ideedropper is gezamenlijk product met Thinkbright en Babbletics.

 


Nieuwsgierig naar onze ervaringen met ideemanagement?

Graag delen we onze ervaringen en inzichten die we hebben opgedaan met ideedropper. Kijk ook zeker nog eens naar de website van Ideedropper of ga aan de slag met de huidige versie.