Humanitas

E-learning modules

Digitale ondersteuning van de interne train-de-trainercursus, bestaande uit vijf modules en een werkboek.

De vraag

Humanitas was tevreden over de train-de-trainercursus die zij intern ontwikkeld hadden. Maar deze was wel geheel op papier en werd niet digitaal aangeboden. Waar steeds meer trainingen (deels) wel digitaal aangeboden werden, was het een logische stap om ook de trainers deels met digitale middelen op te leiden. Wij zijn gevraagd om de vertaling van het ‘papieren’ programma naar digitaal te maken.

Onze oplossing

Het is lastig om aanpassingen te doen aan een product waar de opdrachtgever op zich al zeer tevreden mee is. Het was aan ons om inzichtelijk te maken dat mensen niet op eenzelfde manier leren en kennis tot zich nemen online als via een boek. Het één-op-één overzetten van de cursus was voor ons geen optie.

Wat we hebben gedaan, is de lesstof opbreken in kleinere stukjes, die wij vervolgens in verschillende modules met een herkenbaar thema aanboden. De e-learning was een voorbereiding op een tweetal trainingsdagen. Met het oog op de doelgroep, hebben wij ervoor gekozen om een offline werkboek bij de modules te leveren. Meermaals wordt in de modules gevraagd om een reflectievraag in het werkboek te maken. Deze kan naderhand naar de sessies worden meegenomen en biedt aanknopingspunten om in de sessies sneller tot de kern te komen.

 

Humanitas_screenshots_elearning

 

Het resultaat

Aan het einde van het traject konden wij heldere en aantrekkelijke modules aanbieden, die het leerproces van de deelnemers ondersteunen. Toch zijn er ook problemen bij de afwikkeling geweest. De aansluiting met het LMS was niet optimaal en dit heeft effectieve inzet belemmerd. Heel leerzaam voor alle partijen, maar zeker ook jammer.


Omslag naar e-learning?

Is jouw organisatie bezig met een omslag naar meer e-learning? Wellicht kunnen wij jullie helpen om deze omslag effectief te laten plaatsvinden. Walmar denkt graag mee.