Wanneer interactieve video werkt


In opleidingsland is ‘interactieve video’ een veelgezochte en gebruikte term. Het stof van de eerste hype lijkt wat te zijn neergedaald, wat ruimte biedt voor de kernvraag: wat is de toegevoegde waarde van interactieve video?

Een jaar geleden hebben we ons eerste grote IVe-project (interactieve video e-learning) opgeleverd. Sindsdien zijn we met het onderwerp bezig gebleven, onder andere via IVe-learning. We voelen ons steeds vertrouwder met de do’s en don’t’s.

Wat
Even een korte inleiding. Door video te voorzien van interactieve elementen, betrek je de kijker actief tijdens het bekijken van de video. Je combineert de overtuigende kracht van video met de activerende kracht van interactie. Door dit slim te doen, worden kijkers deelnemers en voorkom je passief kijken. Aannemelijk is dat je hiermee het leerresultaat vergroot. Dit verklaart volgens mij direct het enthousiasme in opleidingsland. Daarbij laten eerste resultaten zien dat kijkers tot wel drie keer zo lang een video kijken (bron: ivorystudio.net). Logisch: het is leuk!

Twee vormen
In grote lijnen zie ik twee vormen van interactieve video, al moet ik toegeven dat de grenzen niet zwart-wit zijn:

  • Een vaste video, onderbroken of voorzien van klikbare elementen, eventueel tussen video’s.
  • Een flexibele video, waarbij de verhaallijn en feedback zich aanpast aan keuzes van de kijker.

In dit blog focus ik mij op de tweede vorm. In een volgend blog kom ik op vorm één terug.

Kansen
De kans die een flexibele interactieve video ons biedt, is om deelnemer in een situatie te plaatsen en hem/haar te betrekken in een herkenbaar vraagstuk. Goede interactieve video biedt een beleving en gaat daarmee een grote stap verder dan theoretische uitleg. De ervaringen die je als kijker opdoet, helpen je om in de praktijk de situatie te begrijpen en herkennen.

Samengevat: interactieve video is sterk omdat het zoveel kansen biedt om deelnemers te betrekken, te laten beleven en te laten begrijpen.

Een inspirerend voorbeeld waarin dit allemaal samenkomt is life-saver. Het is aantrekkelijk, inhoudelijk sterk en het triggert om de video af te maken.

Passend
Het gaat niet alleen om de kansen, ook over de toepasbaarheid van die kansen. De kracht van de flexibele interactieve video, past bij een bepaald soort leervraag.

  1. Als deelnemers in een bepaalde situatie handelend moeten optreden.
  2. Als het urgent is om direct goede beslissingen te maken.

Binnen het kader passen voor mij het werk van een scheidsrechter of, zoals in life-saver, dat van iemand in een acuut medische noodsituatie. Maar ook als het gaat over het aanleren van spelregels, over interactie in relatie met sociale gewoontes, of het snel kunnen inschatten van een onbekende omgeving.

Uiteraard is dit nog geen uitputtend rijtje, maar voor dit type vragen bestaat momenteel online geen sterkere leermethode dan interactieve video.