Kennisinteractie


Vraagstukken over kennismanagement blijven ons de laatste tijd bezighouden. Hoe kun je er in kennisintensieve organisaties voor zorgen dat kennis die is opgedaan behouden blijft en toegankelijk wordt? Ik merk dat mijn eerste neiging is om te denken in systemen. Hoe kunnen de technische mogelijkheden het delen van kennis ondersteunen op een manier die aansluit bij de wijze van werken? Mijn tweede neiging is om te denken: sla de systemen over, begin bij de kern en faciliteer het inhoudelijke gesprek. Ik ben een stuk tevredener over mijn tweede neiging.

Het inhoudelijke gesprek faciliteren houdt in het actief creëren van situaties waarin mensen praten over wat ze doen. Geen rocket science. Het is een misverstand dat mensen inhoudelijke zaken wel op de wandelgang bespreken. Natuurlijk gebeurt dit soms en mensen lopen echt langs bij collega’s als er een acuut probleem is. Maar vaak gaat het gesprek met elkaar over voetbal of het weer. Het inhoudelijke gesprek faciliteren is zorgen dat er de tijd genomen wordt voor een diepgaande discussie die anders niet gevoerd wordt.

Om te kunnen beantwoorden waarom dit belangrijk is, is het goed stil te staan bij het doel van kennismanagement. Mijns inziens is dit het volgende:

  • Het doel van kennismanagement is dat mensen in de organisatie aanwezige kennis efficiënt kunnen inzetten bij het uitvoeren van hun werkzaamheden.  

Dit begint bij een individu dat op zoek is naar informatie. Zoals bij elke zoektocht, of die nou on- of offline is, wordt als eerste gebruik gemaakt van het eigen referentiekader (Bij wie moet ik zijn? Waar heb ik eens zoiets eerder gehoord? Naar welke tag moet ik zoeken in ons systeem?). Hoe groter het referentiekader, hoe efficiënter de zoektocht. En dit is wat een inhoudelijke gesprek doet: het geeft een referentiekader. Het geeft handvatten om betere keuzes te maken en makkelijker informatie te vinden.

Met dit in het achterhoofd durf ik te concluderen dat de basis van goed kennismanagement kennisinteractie is. Vanuit die basis kun je verder zoeken naar systemen die passen bij de werkwijze in jouw organisatie. Maar een systeem zonder kennisinteractie als basis, zal niet goed werken. Vandaar dat bijvoorbeeld Stack Overflow een succes is. De basis hiervan is interactie.

Mijn advies aan organisaties die met vraagstukken rond kennismanagement zitten: zorg dat er actieve kennisinteractie plaatsvindt. Dit kun je op allerlei manieren organiseren. De rest komt later wel.

Lees mijn eerdere blog ‘kennismanagement dood?’ of lees verder over hoe wij met ideedropper en binnen onze opdrachten voor Mammoet kennisinteractie stimuleren.