Feedback geven


Samenwerken is het mooiste wat er is. Ook het moeilijkste.

Het klinkt allemaal zo logisch. Je bent met elkaar met hetzelfde bezig. Als je ziet dat iemand iets onhandig aanpakt, dan zeg je dat. Als iemand ziet dat jij iets slimmer kan doen, dan hoor je dat. Iedereen is betrokken bij het werk en je werkt efficiënt met elkaar naar een einddoel.Aan het einde drink je een drankje en ga je met elkaar met het volgende doel aan de slag.

Helaas. De praktijk laat telkens weer zien dat deze simpele voorstelling van zaken niet realistisch is.

Met Bureau Drop maken wij bij organisatieproblemen simpel wat lastig is. Vaak gebruiken wij bovenstaande model als leidraad. Vervolgens kijken wij waar de vergelijking scheef gaat. Hierbij merken we dat er in veel gevallen naar de instelling van deelnemers wordt gewezen. We willen niet hetzelfde.

Dit zal absoluut soms het geval zijn. Onze ervaring leert echter dat mensen wel vaak hetzelfde willen, maar dat het niet lukt om hier samen een vorm aan te geven.

Om samen te werken moet een team met elkaar het gesprek aangaan over wat handig is. Dit op een constructieve manier doen is moeilijk. Je moet elkaar kritiek geven. Op zo’n manier dat het geaccepteerd wordt. Op een manier dat je blijvend met elkaar in gesprek bent en waarin iedereen er zich van bewust is dat hij of zij dingen fout kan doen.

Feedback geven is iets wat je voor een groot gedeelte kunt leren. Het is een vaardigheid. Natuurlijk worden sommigen er uiteindelijk beter in dan anderen, maar iedereen kan er progressie in maken. Er zijn meerdere manieren hoe dit te doen. De uitdaging zit er in om enerzijds je feedback helder te vertellen en anderzijds ruimte te laten voor een reactie. Wij maken hiervoor gebruik van een driestapsmodel:

  • Registreren: Vertel wat je ziet gebeuren. Blijf feitelijk.
  • Interpreteren: Geef aan wat dit gedrag met je doet en waarom je denkt dat het beter kan.
  • Verifiëren: Vraag wat de ander hiervan vindt.

Door deze stappen te gebruiken, zit er logische opbouw in je feedback.

Stap 1

Door te wijzen op feiten voorkom je discussie. Dit komt wel met een uitdaging voor diegene die de feedback geeft: je moet helder hebben wat je irriteert of wat je wilt veranderen. Als je dat helder hebt, dan is hierover het gesprek aangaan al een stuk makkelijker.

Stap 2

Vervolgens ga je het gesprek aan over wat jij vindt. Je denkt dat een andere manier handiger is. Of je zegt dat jij je door deze werkwijze opgejaagd voelt. Je legt de koppeling tussen het gedrag en wat dit met jou doet. Wederom een stap die anderen verwonderlijk kunnen vinden, maar niet één waar ze het oneens mee kunnen zijn. Dit is namelijk wat jij vindt.

Stap 3

En als laatste stap vraag je wat de ander hiervan vindt. Snapt hij het of is hij het er hartstochtelijk mee oneens? Alles mag, maar de basis voor een inhoudelijke discussie is gelegd.

Wij willen iedereen uitnodigen om te gaan oefenen met deze methode. Zou je dit kunnen inzetten bij klanten? Hoe past dit in een functioneringsgesprek? Laatst spraken we een leraar die al 35 jaar in het vak zit. Hij snapte niet dat deze methode niet standaard op lerarenopleidingen wordt aangeboden. Hij had er in de klas enorm veel profijt van.

Gratis sessie feedback geven

Met Bureau Drop staan wij voor teams waarbij iedereen is betrokken en waarbij iedereen bijdraagt. Met elkaar de discussie aan kunnen gaan, is voor ons een kernaspect. Als je interesse hebt in meer oefenen met deze methode: graag geven wij een sessie in jouw organisatie.

Ben je geïnteresseerd? Neem dat contact met ons op.